Ga naar de inhoud

IVESCR - Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

 

Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESCR) werd op 19 december 1966 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurd. Het verdrag trad in werking op 3 januari 1976. België ratificeerde het IVESCR op 21 april 1983.

Het IVESCR behandelt het recht op voedsel, onderwijs, sociale bescherming, gezondheid, onderdak, enz. Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten (CESCR) ziet toe op de naleving van het IVESCR.

De Staten die partij zijn bij het IVESCR worden beoordeeld in een evaluatiecyclus:

  1. Verslag van de staat + alternatieve verslagen van het middenveld
    De lidstaten die partij zijn bij het IVESCR moeten om de 5 jaar een verslag bezorgen aan het Comité voor Economische, Sociale en Culturele rechten (CESCR). Dit verslag moet uitleggen welke maatregelen de staat neemt om zijn uit het IVESCR voortvloeiende verplichtingen te vervullen en welke vooruitgang werd geboekt met betrekking tot het genot van rechten. Daarnaast kan het maatschappelijk middenveld alternatieve verslagen indienen.
  2. Slotopmerkingen van het CESCR
    Op basis van deze verslagen maakt het CESCR zijn slotopmerkingen over.
 

IVESCR in België