Ga naar de inhoud

Verdrag van Istanbul - Verdrag inzake het Voorkomen en Bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld 

Het Verdrag van Istanbul inzake het Voorkomen en Bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld is op 11 mei 2011 door de Raad van Europa aangenomen en trad in werking op 1 augustus 2014. Het is door 34 landen geratificeerd.

België heeft het op 14 maart 2016 geratificeerd.

Het doel van dit verdrag is:

  • vrouwen beschermen tegen alle vormen van geweld
  • geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voorkomen, vervolgen en uitbannen

Het is ook geïnspireerd op het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De onafhankelijke gespecialiseerde instantie die erop toeziet dat de betrokken staten het Verdrag van Istanboel van 11/05/2011 uitvoeren is het GREVIO-Comité.

In november 2019 heeft het BDF een bijdrage ingediend bij het GREVIO-Comité in het kader van de evaluatie van de maatregelen die België heeft genomen om het Verdrag van Istanbul uit te voeren:

Lees de bijdrage van het BDF aan het GREVIO-Comité 10/12/2019

Op 11/09/2020 stuurde België zijn opmerkingen naar het expertencomité (GREVIO) na hun evaluatie in oktober 2019:

Lees de opmerkingen van België aan het GREVIO-Comité 11/09/2020

Vervolgens heeft het Comité van de Partijen inzake de uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld door België op 18/12/2020 zijn verslag verstuurd naar de Belgische Staat:

Lees het verslag van het Comité van de Partijen 18/12/2020