Ga naar de inhoud

IVRK - Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen op 20 november 1989.

Het doel van het IVRK bestaat erin de specifieke rechten van kinderen te beschermen. Het IVRK erkent hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten.

Het werd aangenomen omdat het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te algemeen was om tegemoet te komen aan de specifieke kenmerken van de rechten van het kind.

België ondertekende het IVRK op 26 januari 1990. Het heeft het op 16 december 1991 geratificeerd. België is derhalve verplicht alle artikelen van dit verdrag ten uitvoer te leggen.