Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 19 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waar iedereen zijn plek heeft

Voor zijn acties vertrekt het BDF van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

25/04/2024 - Opinie: Maak een einde aan een dubbele discriminatie in onze Grondwet

Veel vormen van haatspraak worden niet systematisch vervolgd omdat de gerechtelijke procedure te omslachtig is. Daardoor worden de daders niet veroordeeld en worden de rechten van mensen die het doelwit zijn van haatspraak niet erkend.

Vrijheid van meningsuiting is een van de pijlers van onze democratische samenleving. Er zijn ook grenzen aan deze vrijheid: ze geldt niet voor het verspreiden van haatboodschappen. Artikel 150 van onze Grondwet is in het leven geroepen om deze vrijheid te beschermen. Het bepaalt dat het uiten van een strafbare mening via de pers (het zogenaamde ‘drukpersmisdrijf’) moet worden berecht in een hof van assisen, door een assisenjury. In de praktijk is deze procedure lang en duur. En dus gebeurt dat haast nooit.

Lees verder

 

10/04/2024 - Instellingen en de-institutionalisering herdenken vanuit het perspectief van handicap

In 2022 organiseerde ALTER de conferentie “Instellingen en de-institutionalisering herdenken vanuit het perspectief van handicap” met aandacht voor inclusie en autonomie. Op basis van deze conferentie hebben Isabelle Hachez en Nicolas Marquis een boek samengesteld met 60 bijdragen van onderzoekers uit de humane en sociale wetenschappen, actoren in het veld en ervaringsdeskundigen over dit onderwerp. Dit boek is vrij beschikbaar.

Lees verder

 

20/03/2024 - Conferentie 'Naar volledige inclusie van personen met een handicap'

Op dinsdag 19 maart vond de conferentie 'Naar volledige inclusie van personen met een handicap' plaats in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Het doel van deze conferentie, georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie en met de steun van het European Disability Forum (EDF), was om te discussiëren over nieuwe initiatieven die moeten worden genomen in de tweede fase van de Europese strategie voor de rechten van personen met een handicap (2025-2030).

Lees verder