Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 19 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waar iedereen zijn plek heeft

Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

21/11/2023 - Schrijf je in voor de conferentie 'Federaal Actieplan Handicap' op 29 november 2023

Om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen nam de federale regering op 16 juli 2021 het Federaal Actieplan Handicap (2021-2024) aan. Dit actieplan is een initiatief van mevr. Karine Lalieux, minister voor Personen met een handicap en de FOD Sociale Zekerheid. Het actieplan voorziet een eindrapport aan de Ministerraad en de Commissie Sociale Zaken van de Kamer in het voorjaar van 2024.

Met het oog op de voorbereiding van dit rapport nodigt mevr. Karine Lalieux, met de steun van de FOD Sociale Zekerheid, u uit op de conferentie ‘Federaal Actieplan Handicap‘ die op 29 november in BluePoint (Brussel) zal plaatsvinden.

Meer weten over de conferentie 'Federaal Actieplan Handicap'

 

26/10/2023 - Memorandum van BDF - Europese verkiezingen 2024

Op 9 juni 2024 krijgt de Belgische bevolking de kans om haar vertegenwoordigers voor het Europees Parlement te kiezen.

Voor het BDF is het essentieel dat de toekomstige Europarlementsleden zich bewust zijn van het cruciale belang van een echt inclusief Europa, waarin elke burger dezelfde rechten en plichten heeft en kan leven volgens zijn of haar eigen keuzes.

Precies daarom publiceert het BDF zijn memorandum voor de Europese verkiezingen van 2024: "Voor een Europa dat de levenskeuzes en inclusie van personen met een handicap ondersteunt".

Op basis van dit memorandum zal de Algemene Vergadering van het BDF in december vergaderen met de verschillende politieke partijen.

Lees het memorandum van het BDF - Europese verkiezingen 2024

 

07/09/2023 - Het voorstel voor de EDC-richtlijn is bekend

Het persbericht van de Europese Commissie is gepubliceerd. Het voorstel voor regelgeving van een European Disability Card (EDC) is officieel gemaakt. In de tekst wordt voorgesteld een EDC en een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in te voeren. 

Het BDF verheugt zich over de elementen die door de Europese Commissie naar voren werden gebracht.

Meer weten over het voorstel van de Europese Commissie voor een EDC-richtlijn