Belgian Disability Forum

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waar iedereen zijn plek heeft

Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

16/09/2022 - SDG-Forum Belgium op 4 oktober 2021

België organiseert elk jaar een forum van uitwisseling over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) zal actief deelnemen aan het SDG-Forum.

 

26/07/2022 - Vul de enquête in over de behoeften van personen met een handicap in Brussel

Deze enquête werd uitgevoerd in opdracht van COCOF en COCOM, met als doel de behoeften van mensen met een handicap en hun verzorgers in Brussel in kaart te brengen. Wij willen weten of er al dan niet diensten beschikbaar zijn om aan deze behoeften te voldoen, alsook aan de verwachtingen van de begunstigden. De vragenlijst bestaat uit twee delen: het eerste deel bestaat uit vragen om ons inzicht te geven over uw profiel, en het tweede deel gaat over uw behoeften. De vragenlijst is dan ook onderverdeeld in de belangrijkste levensgebieden: toegang tot informatie, verplaatsingen, gezondheidszorg, school, werk, huisvesting, vrije tijd, enz.

Meer weten

 

04/07/2022 - Het BDF blijft zich inzetten in het bestuursorgaan van het EDF

Op 25 en 26 juni vond de algemene vergadering van het European Disability Forum (EDF) plaats. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) werd vertegenwoordigd door Charlotte Aelbrecht, Bart Verdickt en Pierre Gyselinck.

Lees verder

 

20/06/2022 - Het Belgian Disability Forum op de UNCRPD-conferentie van de verdragsstaten in New York

Op 14 en 15 juni 2022 vertegenwoordigde Pierre Gyselinck het Belgian Disability Forum vzw (BDF) en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) op de conferentie van de verdragsstaten inzake het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) in New York.

Lees verder