Ga naar de inhoud

Over ons

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 19 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Het BDF is een 'forum'

Een forum is een plaats voor uitwisseling:

 • uitwisselen van informatie
 • uitwisselen van ervaringen
 • uitwisselen van kennis
 • uitwisselen van ideeën

Een forum is de gedroomde plaats om:

 • nieuwe projecten te beginnen
 • nieuwe constructies op te zetten
 • nieuwe manieren van samenwerking op te starten
 

Waarom een vzw?

Een vereniging zonder winstoogmerk is de rechtsvorm die het best overeenkomt met de behoeften en doelstellingen van het BDF.

 • het statuut van vzw garandeert de onafhankelijkheid van het BDF: de algemene vergadering beslist over de actielijnen
 • het statuut van vzw garandeert de wettigheid van de werking van het BDF, zowel op vormelijk als op financieel vlak
 

Wat wordt verstaan onder «organisatie die personen met een handicap vertegenwoordigt»?

Het Belgian Disability Forum beschouwt organisaties als organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen als ze

 • personen met een handicap verenigen
 • personen met een ziekte vertegenwoordigen waarvan de gevolgen een handicap veroorzaken
 • de naasten van personen met een handicap verenigen