Ga naar de inhoud

Doelstellingen

Het Belgian Disability Forum (BDF) heeft als doel het bevorderen van de rechten van personen met een handicap op het niveau van de Europese instellingen:

 • hun mensenrechten
 • hun burgerrechten
 • hun sociale rechten
 • hun economische rechten
 • hun culturele rechten
 • gelijkheid van kansen
 

Noodzakelijk voor Europa

De oprichting van het BDF op 18 oktober 2001 gaf gevolg aan de verwachtingen van de Europese Unie. Die wilde

 • in elke lidstaat van de Europese Unie
 • een gesprekspartner die de sector van de handicap vertegenwoordigt
 • die onafhankelijk functioneert
 • in staat is om de « verwachtingen van de personen met een handicap » over te brengen
 • in staat is om de verwezenlijkingen en projecten van de Europese Unie ingang te doen vinden op nationaal niveau
 

5 principes

De actiefilosofie van het BDF berust op 5 grote principes:

 • een persoon met een handicap is een persoon: ieder persoon moet gerespecteerd worden en de nodige middelen krijgen om deel uit te maken aan het maatschappelijk leven. De maatschappij moet iedereen de mogelijkheid bieden om zo zelfstandig mogelijk en volgens de eigen keuzes te leven.
 • de mainstreaming van de handicap: er moet bij elke fase van het denk- en beslissingsproces van het beleid rekening gehouden worden met de specifieke behoeften die handicaps met zich meebrengen
 • deelname van de personen met een handicap het denk- en beslissingsproces: van het begin tot het einde moet het structureel overleg met de vertegenwoordigende organen van personen met een handicap een feit zijn
 • de empowerment van personen met een handicap: ze moeten in staat gesteld worden om deel te nemen aan het beslissingsproces
 • de persoon met een handicap is een subject van mensenrechten met rechten en plichten
 

4 actiekrachtlijnen

De hoofdlijnen van de acties van het BDF zijn:

 • de vertegenwoordiging van de Belgische personen met een handicap op het niveau van het European Disability Forum (EDF)
 • de Belgische personen met een handicap informeren over de grote Europese en internationale uitdagingen
 • lobbywerk op Belgisch en Europees niveau om zo veel mogelijk vooruitgang te boeken op het vlak van de rechten van personen met een handicap
 • deelname aan het Europese besluitvormingsproces in alle domeinen die een invloed hebben op de levensomstandigheden van personen met een handicap