Ga naar de inhoud

Informeren

Informatieverspreiding staat centraal in onze maatschappij. Om zijn rol van vertegenwoordiger van de Belgische personen met een handicap op de internationale scène te vervullen ontvangt, verwerkt en verspreidt het Belgian Disability Forum (BDF) grote hoeveelheden informatie.

Bezorgen van informatie van Europa aan de Belgische actoren

De Europese en supranationale organen brengen een massa documenten uit. Het BDF behandelt die informatie in drie stappen:

  • Alle relevante informatie vanwege de Europese instanties, de internationale organisaties en de ngo's - waaronder het European Disability Forum (EDF) - verzamelen
  • Die massa gegevens verwerken: analyseren, groeperen, samenvattingen maken (nota's, rapporten, Directo,...)
  • Die informatie overmaken aan de leden van het BDF en aan de Belgische overheid
 

« Belgische » informatie overmaken aan de Europese instanties

De Belgische verenigingen en instellingen hebben een sociaal geïnspireerde benadering van integratie ontwikkeld. Hun bijdrage is van belang voor de internationale instanties en voor hun partners op het vlak van denkoefeningen en projecten

Het BDF heeft als opdracht de Belgische verwezenlijkingen ingang te doen vinden op het Europese niveau. Dat doet het in drie fases:

  • Alle relevante informatie van de organisaties die lid zijn van het BDF met betrekking tot acties, bekommernissen en interpellaties van leden van het BDF verzamelen
  • Die massa gegevens verwerken: analyseren, groeperen, samenvattingen maken (nota's, rapporten, Directo,...)
  • De gemeenschappelijke standpunten overmaken aan de Europese instanties, de internationale organisaties en de internationale ngo's waaronder het European Disability Forum. Dat is het lobbyluik van het BDF-werk
 

De communicatiemiddelen

Het BDF gebruikt voornamelijk drie communicatiemiddelen:

1. Rondetafels, conferenties, themavergaderingen

Het organiseren van ontmoetingen tussen de verenigingen en externe actoren (technische experts en politieke verantwoordelijken) blijft centraal staan in de werkwijze van het BDF: dat blijft de meest directe en efficiëntste manier van informatie-uitwisseling. Het is ook een mooie gelegenheid om de standpunten van de leden te vergelijken en een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. Dat is de kern van het BDF als vertegenwoordigend orgaan.

2. Nieuwsbrief

Via de elektronische nieuwsbrief van het BDF kan informatie snel en bondig aan de belangrijkste actoren uit de sector van de handicap bezorgd worden.

3. Website

Een website is misschien wel het efficiëntste communicatiemiddel. Je vindt er de knowhow van het BDF, gestructureerd en ter beschikking van allen. Een website is ook actueler dan andere middelen, want de informatie kan aangepast worden naargelang de dossiers evolueren. De keerzijde van de medaille is dat het onderhoud van een website veel tijd vraagt.