Belgian Disability Forum

Publicaties

Wanneer er verkiezingen zijn, richt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) zich vooraf tot de politieke partijen om hun aandacht te vestigen op de belangrijkste hefbomen die gerealiseerd dienen te worden om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een handicap.