Ga naar de inhoud

Structuur

Het Belgian Disability Forum (BDF) is georganiseerd volgens het model dat de Belgische wetgeving voorziet voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw):

  • de algemene vergadering beschikt over alle rechten
  • het bestuursorgaan is belast met het bestuur
  • het bureau is belast met de uitvoering van de beslissingen
  • het secretariaat ondersteunt de verschillende organen op administratief en prospectief vlak
  • in de statuten staan de rechten en plichten van de verschillende onderdelen van de vzw gespecifieerd