Ga naar de inhoud

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) van het Belgian Disability Forum (BDF) oefent alle rechten van de vereniging uit:

  • de AV benoemt en ontslaat de leden van het bestuursorgaan
  • de AV beslist over het jaarlijkse actieplan van het BDF
  • de AV keurt de rekeningen en begrotingen goed

De AV bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen die lid zijn van het BDF.

De AV komt minimaal een keer per jaar samen.