Ga naar de inhoud

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van het Belgian Disability Forum (BDF) wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering. De leden van het bestuursorgaan kiezen in hun midden een voorzitter, een algemeen secretaris, een penningmeester en 3 ondervoorzitters. Samen vormen zij het bureau van het BDF.

Het bestuursorgaan bestaat uit de volgende personen:

  • Pierre Gyselinck, voorzitter
  • Gisèle Marlière, algemeen secretaris
  • Thomas Dabeux, ondervoorzitter
  • Peter Schlembach, ondervoorzitter
  • Veerle Van Den Eede, ondervoorzitster
  • Emilie De Smet, penningmeester

Het huidige mandaat van het bestuursorgaan loopt af in 2022.