Ga naar de inhoud

UPR - Universeel Periodiek Onderzoek

 

Het Universeel Periodiek Onderzoek ("Universal Periodic Review" of UPR) werd ingevoerd via Resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze resolutie, die op 15 maart 2006 werd goedgekeurd, lag aan de basis van de oprichting van de Mensenrechtenraad.

Het UPR heeft tot doel de situatie van de mensenrechten in elk van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties te verbeteren door elk lidstaat de gelegenheid te geven de maatregelen voor te stellen die hij heeft genomen om de mensenrechten op zijn grondgebied te verbeteren en om zijn verplichtingen ter zake na te komen.

De lidstaten worden beoordeeld in een evaluatiecyclus:

 1. Onderzoek van de situatie van de mensenrechten via verslagen
  Eerst wordt de situatie van de mensenrechten in de lidstaat onderzocht op basis van staatsverslagen, alternatieve verslagen, verslagen van andere VN-instanties, etc.
 2. Aanbevelingen van de Mensenrechtenraad
  Vervolgens ontmoet de Werkgroep van het UPR de vertegenwoordigers van de regering in een informeel gesprek waarbij er aanbevelingen worden geformuleerd. De Mensenrechtenraad neemt dan formeel de aanbevelingen aan. 
 3. Implementatie van de aanbevelingen door de betrokken staat
  De lidstaat dient deze aanbevelingen op te volgen. De volgende screening vertrekt dan vanuit de laatste aanbevelingen en hun opvolging.
 

UPR in België

1ste cyclus (2011):

 • In 2011 heeft België zijn eerste nationaal verslag ingediend: 1ste verslag van België - UPR (16/02/2011) - in het Engels
 • Op basis van dit verslag heeft de Mensenrechtenraad 121 aanbevelingen voor de Belgische Staat geformuleerd. België heeft 88 van de 121 geformuleerde aanbevelingen aanvaard en heeft zich ertoe verbonden ze na te leven: Verslag van de Werkgroep - UPR (11/07/2011) - in het Frans
  De 22ste aanbeveling had betrekking op het beleid voor personen met een handicap:
  « Zorgen voor de volledige integratie van personen met een handicap in het sociaaleconomisch en politiek leven, met onder andere een gelijke toegang tot arbeid, de bevordering van hun recht op onderwijs, de toekenning van toereikende hulpmiddelen voor de verzorging en de ondersteuning van kinderen met   psychosociale handicaps in hun gezin en in hun leefomgeving, en ten slotte, ervoor zorgen dat zij toegang hebben tot de vervoersmiddelen en de openbare gebouwen. »
 • Een tussentijds verslag werd opgemaakt door België in september 2013, waarin een stand van zaken van de uitvoering van deze aanbeveling werd gegeven: Tussentijds verslag van België over de aanbevelingen - UPR (01/09/2013) - in het Frans

2de cyclus (2016):

3de cyclus (2021):

Meer info: