Ga naar de inhoud

CAT - Verdrag tegen foltering en andere wreedaardige, onmenselijke of mensonterende straffen of behandelingen

Het Verdrag tegen foltering en andere wreedaardige, onmenselijke of mensonterende straffen of behandelingen werd op 10 december 1984 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurd. Het trad in werking op 26 juni 1987, 30 dagen nadat de 20ste Staat het had geratificeerd.

Het Verdrag is een internationale rechtsovereenkomst ter bevordering van de mensenrechten en de wereldwijde strijd tegen foldering.

België keurde het Verdrag goed op 25 juni 1999.