Ga naar de inhoud

Verklaring en Actieprogramma van Beijing

 

Op 15 september 1995 heeft de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), een functionele commissie onder de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de VN, de Verklaring en het Actieprogramma van Beijing aangenomen aan het einde van de Vierde Wereldvrouwenconferentie.

In deze resolutie wordt het engagement van de internationale gemeenschap om de positie van de vrouw te bevorderen vastgelegd en een actieprogramma bepaald. Het actieprogramma definieert maatregelen die genomen moeten worden in 12 prioritaire actiedomeinen: armoede, onderwijs en opleiding, gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, macht en besluitvorming, institutionele mechanismen, mensenrechten van vrouwen, media, milieu, meisjes.

De CSW keurt meerjarige werkprogramma's goed om de vorderingen te beoordelen en verdere aanbevelingen te doen voor een snellere uitvoering van het actieprogramma. Deze aanbevelingen nemen de vorm aan van door onderhandelingen overeengekomen conclusies over een prioritair thema. De CSW draagt ook bij aan de opvolging van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen sneller te realiseren.

 

Verklaring van Beijing in België

Het BDF neemt deel aan de informatievergaderingen op Belgisch niveau. Deze vergaderingen worden georganiseerd door het Directoraat Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken. Zij hebben tot doel het standpunt van België voor te bereiden en informatie te verzamelen over de thema's van de verklaring. Vertegenwoordigers van de Belgische regering en het maatschappelijk middenveld worden hiervoor uitgenodigd.