Ga naar de inhoud

ESH - Europees Sociaal Handvest

Het Europees Sociaal Handvest is een overeenkomst die op 18 oktober 1961 goedgekeurd werd door de Raad van Europa (RvE). Het beoogt een verbetering van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en werd herzien in 1996. Sindsdien heet het “herzien Europees Sociaal Handvest”.