Ga naar de inhoud

SDG's - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling ("Sustainable Development Goals") zijn een geheel van 17 doelstellingen die in september 2015 vastgelegd en aangenomen werden door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). Tussen 2016 en 2030 zullen 193 Staten actieplannen moeten uitwerken met het oog op een wereldwijde duurzame ontwikkeling. Het algemene doel bestaat er dus in de welvaart te bevorderen en tevens de planeet te beschermen. Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) volgt dit proces op de voet.

Concreet betekent dit dat deze landen alle middelen moeten inzetten om armoede te beëindigen, ongelijkheden te bestrijden, en de klimaatverandering aan te pakken. Hierbij mag niemand in de steek gelaten worden: Leave no one behind ...

Voor het Belgian Disability Forum vzw (BDF) betekent dit dat op passende wijze rekening gehouden moet worden met personen met een handicap bij de inspanningen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken!

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn juridisch niet bindend, maar de Staten, waaronder België, hebben zich ertoe verbonden deze te bereiken. Zij hebben zich tot een vrijwillige opvolging en evaluatie bereid verklaard. Het maatschappelijk middenveld vervult een belangrijke rol in deze evaluatie. Het BDF wil zijn rol op dit vlak goed vervullen, net zoals het dit doet voor het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.