Ga naar de inhoud

SDG's - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

 

In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan over 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ("Sustainable Development Goals" of SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Deze doelstellingen vormen een oproep tot actie voor alle landen om welvaart te bevorderen en de planeet te beschermen tegen klimaatverandering.

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn juridisch niet bindend, maar de VN-lidstaten, waaronder België, hebben zich ertoe verbonden deze te bereiken. Zij hebben zich tot een vrijwillige opvolging en evaluatie bereid verklaard. Het maatschappelijk middenveld vervult een belangrijke rol in deze evaluatie. Voor het BDF betekent dit dat op passende wijze rekening gehouden moet worden met personen met een handicap bij de inspanningen om de SDG's te bereiken.

 

SDG's in België

Meer info:

 

SDG-video's