Ga naar de inhoud

Verdrag van Istanbul - Verdrag inzake het Voorkomen en Bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld 

 

Het Verdrag inzake het Voorkomen en Bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld (Verdrag van Istanbul) werd op 11 mei 2011 door de Raad van Europa aangenomen en trad in werking op 1 augustus 2014. België ratificeerde het Verdrag van Istanbul op 14 maart 2016.

Het Verdrag van Istanbul is het eerste juridisch bindende internationale instrument ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het stelt een alomvattend kader vast van juridische en beleidsmaatregelen om dergelijk geweld te voorkomen, slachtoffers te ondersteunen en daders te straffen. Een groep van experten op het gebied van actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het GREVIO-comité, ziet toe op de naleving van het Verdrag van Istanbul.

Taken van GREVIO:

  • GREVIO stelt verslagen op waarin de wetgevende en andere maatregelen die de partijen hebben genomen om de bepalingen van het verdrag uit te voeren, worden geëvalueerd.
  • In gevallen waarin actie nodig is om een ernstig, massaal of aanhoudend patroon van gewelddaden die onder het verdrag vallen te voorkomen, kan GREVIO een speciale onderzoeksprocedure starten.
  • GREVIO kan, waar nodig, algemene aanbevelingen doen over thema's en concepten van het verdrag.
 

Verdrag van Istanbul in België