Ga naar de inhoud

Werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap

 

De Europese Commissie presenteert het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap ('Disability Employment Package') om de lidstaten te helpen ervoor te zorgen dat personen met een handicap sociale inclusie en economische onafhankelijkheid genieten door middel van werk. Het pakket maakt deel uit van de strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 en is in overeenstemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.

Momenteel heeft slechts de helft van de 42,8 miljoen personen met een handicap in de werkende leeftijd in de EU een baan. Het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap zal helpen bij de ontwikkeling van een nationaal beleid dat personen met een handicap betrekt bij een eerlijke groene en digitale transitie.

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een handicap en het verkleinen van de arbeidsparticipatiekloof zullen ook bijdragen aan de EU-kerndoelen voor 2030 inzake tewerkstelling en volwassenen die jaarlijks een opleiding volgen.

Het pakket bestaat uit 6 pijlers:  

 1. Versterking van de capaciteiten van werkgelegenheids- en integratiediensten;
 2. Bevordering van aanwervingsperspectieven door middel van positieve actie en bestrijding van stereotypen;
 3. Zorgen voor redelijke aanpassingen op het werk;
 4. Personen met een handicap aan het werk houden: voorkomen van handicaps die verband houden met chronische ziekten;
 5. Zorgen voor beroepsrevalidatie bij ziekte of ongevallen;
 6. Onderzoeken van kwaliteitsbanen in maatwerkbedrijven en trajecten om de arbeidsmarkt open te stellen.

Wat de eerste pijler betreft, is er een praktische toolkit aangenomen, zodat openbare diensten voor arbeidsvoorziening de toegang tot werk voor personen met een handicap kunnen verbeteren. De toolkit biedt richtsnoeren op vlak van 6 actiedomeinen:  

 1. Intern beleid gericht op werknemers van openbare diensten voor arbeidsvoorziening;
 2. Dienstverlening;
 3. Actieve arbeidsmarktmaatregelen;
 4. Redelijke aanpassingen en toegankelijkheid;
 5. Outreach-programma’s die diensten voor arbeidsvoorziening in staat stellen personen met een handicap en werkgevers te identificeren en te contacteren;
 6. Partnerschappen met andere diensten voor arbeidsvoorziening, organisaties uit de publieke en private sector, evenals organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen. 

De overige 5 pijlers zullen met een aanbod aan concrete diensten komen in 2023.  

Meer weten over het werkgelegenheidspakket voor personen met een handicap