Ga naar de inhoud

Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

 

De Europese vaardighedenagenda ('European Skills Agenda') is een vijfjarenplan om individuen en bedrijven te helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten door:

  • het duurzame concurrentievermogen te versterken, zoals uiteengezet in de Europese Green Deal;
  • voor sociale rechtvaardigheid te zorgen, door het eerste beginsel van de Europese pijler van sociale rechten in de praktijk te brengen: toegang tot onderwijs, opleiding en levenslang leren voor iedereen, overal in de EU;
  • veerkracht op te bouwen om op crises te reageren, op basis van de lessen die zijn geleerd tijdens de COVID-19-pandemie.

Een aantal belangrijke te behalen doelstellingen zijn: 

  • Tegen 2025 moet 70 % van de volwassen bevolking in de EU ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken; 
  • Tegen 2025 moeten jaarlijks 30 % van alle laaggekwalificeerde volwassenen in de EU aan leeractiviteiten deelnemen. 
 

Naar aanleiding van de uitroeping van het jaar 2023 tot het 'Europees Jaar van de vaardigheden’ ('EU Year of the Skills'), wil het BDF in lijn met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) het belang benadrukken van: 

  • digitale vaardigheden, toegankelijkheid van de digitale omgeving en 
  • de vaardigheden van ondersteunende diensten voor personen met een handicap. 

Meer weten over de context, acties en doelstellingen van de Europese vaardighedenagenda

Lees de Europese vaardighedenagenda (01/07/2020)