Belgian Disability Forum

Europese strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030

 

In 2021 heeft de Europese Commissie haar nieuwe strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 afgekondigd. Daarin staan verschillende voornemens, initiatieven en oproepen naar de lidstaten. De strategie draagt bij tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten die focust op het creëren van een eerlijke arbeidsmarkt.

De strategie is gericht op 3 grote thema’s:

 • EU-rechten (vrij verkeer van personen, werknemers in het bijzonder),
 • Onafhankelijk en zelfstandig wonen,
 • Non-discriminatie en gelijke kansen.

Er zijn 7 kerninitiatieven en tegen het einde van 2022 zal reeds de helft ervan vervuld zijn. Daarnaast zijn er tal van studies, onderzoeken en richtsnoeren aan de lidstaten toegezegd.

 1. Op het gebied van toegankelijkheid, wordt eind 2022 de oprichting van AccessibleEU verwacht. Dit is een centrum dat over de coherentie in ‘toegankelijkheidsbeleid’ zal waken.
 2. Op het gebied van vrij verkeer, wordt in 2023 de uitrol van de European Disability Card verwacht. Deze kaart zal in alle lidstaten de erkenning van de status van persoon met een handicap waarborgen bij de toegang tot aangepaste dienstverlening op vlak van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.
 3. Op het gebied van zelfstandig wonen, zal de Europese Commissie in 2023 richtsnoeren presenteren aan de lidstaten.
 4. Daarnaast zal de Commissie in 2024 een specifiek kader voor hoogwaardige sociale diensten voor personen met een handicap afkondigen.
 5. Op het gebied van werk, is er reeds in 2022 een ‘Disability Employment Package’ afgekondigd. De concrete maatregelen worden verwacht in 2023.
 6. Op het gebied van samenwerking met lidstaten en regionale en lokale overheden, is reeds eind 2021 het ‘Disability Platform’ gelanceerd.
 7. Verder wenst de Commissie uiteraard het goede voorbeeld van inclusie te geven en heeft ze haar personeelsstrategie vernieuwd in 2022.

Er zijn ook een reeks interessante studies afgekondigd, onder meer naar:

 • De uitvoering van artikel 30 van de UNCRPD door de lidstaten. Het artikel waarborgt de deelname van personen met een handicap aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd en sport;
 • De situatie van personen met een handicap die in een instelling verblijven en het in contact komen met geweld, misbruik en/of foltering;
 • Procedurele waarborgen voor kwetsbare volwassenen in strafzaken.