Ga naar de inhoud

Kando

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

Kando gaat als vereniging van en voor mensen met een handicap en hun netwerk uit van de kracht van de persoon met een handicap en zijn/haar/x omgeving en stelt zijn/haar/x autonomie en keuzevrijheid centraal. Onze vereniging, dat zijn onze afdelingen, vrijwilligers en de professionele medewerkers die samen werken met en voor personen met een handicap en hun omgeving, ongeacht handicap en leeftijd.

We doen dit door mensen met een handicap en hun omgeving te verenigen en toe te leiden naar toegankelijke en laagdrempelige ontmoeting, vrijetijdsbesteding en cultuur; in onze afdelingen en met vrijwilligers, dicht bij de mensen, de drempels op te sporen, te documenteren en kenbaar te maken aan de samenleving en de overheid; vorming en informatie te ontwikkelen en te verspreiden op maat van onze doelgroep; de stem hoorbaar te maken van diegenen die, vaak letterlijk, geen stem hebben en ons netwerk en onze know-how ter beschikking te stellen. 

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

De maatschappij is niet klaar om mensen met een handicap een volwaardig leven te geven en hun als gelijken te behandelen. Als Kando stoten we dikwijls op onbegrip, vooroordelen en drempels die moeilijk te overwinnen zijn. We denken hier aan de fysieke, financiële en sociale ontoegankelijkheid van onze samenleving.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

We geloven in een toekomst waar personen met een handicap mogen zijn wie ze zijn en waar de maatschappij als vanzelfsprekend rekening houdt met hun eigenheid. Dan pas krijgen alle personen met een handicap alle kansen om de regie van hun leven in eigen handen te nemen of de ondersteuning die zij nodig hebben.