Ga naar de inhoud

Brailleliga vzw

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

De Brailleliga wil de inclusie van blinde en slechtziende personen in de samenleving verbeteren. Dit door hen een globale, multidisciplinaire en kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden waarbij hun familie en hun sociale structuur betrokken worden. Ze moeten hun eigen keuzes kunnen maken, zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat is het streefdoel van de diensten die, gratis trouwens, worden aangeboden door de Brailleliga. Anderzijds wil de vereniging de inclusie van personen met een visuele handicap verbeteren door haar expertise op het vlak van visuele aandoeningen ten dienste te stellen van alle actoren van het maatschappelijk leven. 

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

Onze samenleving is ingrijpend aan het veranderen: de vergrijzende bevolking wordt geconfronteerd met leeftijdsgebonden oogaandoeningen, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vereist de sociale inclusie van deze personen, de technologische evolutie opent nieuwe deuren maar tegelijkertijd ook heel wat uitdagingen voor personen met een visuele handicap, de verwachtingen van subsidiërende overheden evolueren voortdurend. Behoorlijk wat uitdagingen die de Brailleliga, die dit jaar zijn honderdjarige bestaan viert, in de toekomst moet aangaan.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Bij de begeleiding van blinde en slechtziende personen heeft de Brailleliga altijd getracht om hen een gepersonaliseerd antwoord te bieden, aangezien de pathologie en situatie van iedere cliënt verschillen. De vereniging wil nog meer gaan focussen op enkele specifieke behoeften: kinderen, senioren, nieuwe technologieën en tewerkstelling. Dit zijn belangrijke uitdagingen in onze veranderende samenleving. Inclusie houdt in dat alle actoren van het maatschappelijk leven zich aanpassen aan personen met een handicap en niet omgekeerd. Dat is niet eenvoudig! Daarom wil de Brailleliga zijn knowhow op het vlak van visuele handicap delen met iedereen die wil meebouwen aan een meer inclusieve samenleving. De liga zal op verzoek of op eigen initiatief informatie bezorgen aan de politieke leiders, de actoren van het economische, sociale en culturele leven, de media en het grote publiek.