Ga naar de inhoud

Fédération Francophone des Sourds de Belgique asbl (FFSB)

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

De Franstalige Federatie van Doven in België (FFSB) verenigt sinds 1977 een netwerk van verenigingen die actief zijn op het gebied van doofheid. Wij zijn de stem van deze verenigingen en van onze dove en slechthorende leden. Door onze inspanningen om de politieke autoriteiten en het publiek bewust te maken, geven wij hen waarde en verdedigen wij hun recht op informatie en sociaal-economische integratie. Wij brengen hun eisen naar het nationale en internationale politieke toneel door te netwerken met onze partners, waaronder:

  • UNIA - het Interfederaal Gelijkekansencentrum, unia.be
  • BDF - het Belgian Disability Forum, bdf.belgium.be
  • EUD - de European Union of Deaf, eud.eu
  • WFD - de World Federation of Deaf, wfdeaf.org

Het is ook met de steun van deze organisaties dat we ervoor zorgen dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België wordt uitgevoerd. Omdat we door de Federatie Wallonië-Brussel erkend zijn als vereniging voor permanente educatie, streven we ernaar om dove en (slecht)horende mensen verantwoordelijke en actieve burgers in de samenleving te laten worden. Deze aanpak vormt de rode draad van elke reflectie op onze projecten. 

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

Ons grootste probleem is een beroep kunnen doen op professionele tolken (zowel hun beschikbaarheid als financiering) om ons Franstalig gebarentaalteam in Franstalig België volledig operationeel te maken. De behoefte aan de Frans-Belgische Gebarentaal (LSFB) is groter dan de bestaande financiering. Op dit moment heeft een dove persoon alleen recht op 40 tot 50 uur vertolking per jaar. Dit dekt geenszins de professionele behoeften.

Ten tweede worden we geconfronteerd met de noodzaak om met het publiek te communiceren in twee talen, zowel de Frans-Belgische als de Franse Gebarentaal, en hebben we moeite om opgeleid personeel te vinden, hetzij in LSFB, hetzij bij dove mensen die een goede academische opleiding hebben genoten. Systemische problemen, zoals het gebrek aan promotie en ondersteuning van gebarentaalcursussen of het gebrek aan docenten die zijn opgeleid in de specifieke pedagogie van het dove kind en in gebarentaal, hebben een directe invloed op het vermogen van dovenverenigingen om de rechten van dove mensen te verdedigen.

Hoewel we erkend zijn als organisatie voor permanente educatie, blijft ons erkenningskader beperkt tot de ontwikkeling van bepaalde soorten projecten. We hebben onvoldoende specifieke steun voor de ontwikkeling en uitvoering van studies die licht werpen op de structurele belemmeringen voor doofheid.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Op dit moment richten we onze energie op het aanknopen van relaties en het ontwikkelen van initiatieven om deze systeembarrières weg te nemen. We volgen en stimuleren acties, hetzij van onze eigen medewerkers, hetzij van partners of aangesloten verenigingen. We proberen ook alle organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, ervan bewust te maken dat de behoefte aan tolkdiensten de conditio sine qua non is voor de politieke en sociale participatie van dove mensen.