Ga naar de inhoud

Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH)

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

De Association Socialiste de la Personne Handicapée (ASPH) is opgericht in 1920 en verdedigt personen met een handicap en personen die het slachtoffer zijn van ernstige en invaliderende ziekten, ongeacht hun leeftijd of levensbeschouwelijke overtuiging.

De ASPH omschrijft zichzelf onder andere als de vakbond van personen met een handicap en treedt concreet op om de rechten van deze mensen te doen gelden: politiek lobbywerk, bestrijding van alle vormen van discriminatie, sensibiliseringscampagnes, ondersteunings- en hulpdiensten, enz. met als hoofddoel: universele inclusie en volledige participatie van personen met een handicap op alle gebieden van het leven.

De ASPH maakt deel uit van het verenigingsnetwerk Solidaris en is vertegenwoordigd in Wallonië en Brussel via 7 regio's. Ze zet zich in voor:

  • Het begeleiden en verdedigen van personen met een handicap, hun gezin en hun omgeving via een contact center, een dienst belangenbehartiging zoals Handydroit of Handyaccessible, enz.
  • Het pleiten voor meer sociale rechtvaardigheid door in vele beslissingsorganen over "handicap" aanwezig te zijn, via memoranda, politieke eisen, enz.
  • Het zo breed mogelijk informeren en sensibiliseren over handicaps, ernstige en invaliderende ziekten via de organisatie van opleidingen, colloquia, sensibiliseringscampagnes, enz.
  • Het informeren van het publiek over alle onderwerpen die personen met een handicap aangaan via brochures, ontmoetingsdagen, werkgroepen, lokale commissies, enz.
  • Het bevorderen van toegankelijkheid en inclusie op alle gebieden van het leven via betrokkenheid bij platforms ter verbetering van de toegankelijkheid zoals CAWaB of Access-i, expertise over toegankelijkheid, sensibilisering, opleidingen, vrijetijdsactiviteiten, enz.

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

Er zijn nog steeds veel belemmeringen voor een echte inclusie en volledige participatie van personen met een handicap op alle gebieden van het leven:

  • De kijk van de samenleving op en het gebrek aan kennis over de realiteit van handicap. Hier moet men voortdurend aan werken: grondig onderzoeken, sensibiliseren, informeren en vragen stellen.
  • Maatschappelijke ontoegankelijkheid - gebouwen, infrastructuur, vervoer, communicatie - die verplaatsingen en toegang moeilijk maakt en volledige deelname op alle gebieden van het leven verhindert.
  • De complexiteit van het Belgische politieke en wetgevende systeem. Ondanks de vele inclusieve wetgeving en de aanwezigheid van adviesorganen, worstelt de stem van personen met een handicap soms om gehoord en concreet gemaakt te worden.
  • Een neoliberale politieke context die 3 belangrijke pijlers van onze samenleving aanvalt: openbare diensten, sociale zekerheid en arbeidsrecht met als gevolg een steeds grotere onzekerheid onder de bevolking, dalende gezondheidsuitkeringen, enz.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Voor de ASPH moet een persoon met een handicap waardig kunnen leven, in volledige autonomie en zonder beperkingen: zelfbeschikking, recht op toegang tot werk, opleiding, onderwijs, vrije tijd, vervoer, huisvesting, gezondheid en hogere uitkeringen boven de armoedegrens. De samenleving moet ook op alle niveaus toegankelijk zijn (gebouwen, infrastructuur, internet, informatie).

Met haar 100 jaar bestaan, lokale aanwezigheid en de steun van haar leden, eist de ASPH de inclusie van personen met een handicap op alle niveaus van onze samenleving, ongeacht de leeftijd en de handicap van de persoon.