Ga naar de inhoud

Doof Vlaanderen vzw

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Concreet:

  • Doof Vlaanderen komt op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven;
  • Doof Vlaanderen ondertsteunt de ledenwerking van verschillende lokale verenigingen voor dove personen in Vlaanderen;
  • Doof Vlaanderen informeert en sensibiliseert de maatschappij door het doof-zijn vanuit sociaal en cultureel-linguïstisch perspectief te benaderen.

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

Dove mensen behoren binnen de maatschappij tot de groep van personen met een handicap en zijn tegelijk leden van een minderheidsgroep met een eigen taal, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) en cultuur.

Dus staat Doof Vlaanderen voor een dubbele uitdaging: hindernissen wegwerken voor inclusie en tegelijk het recht van dove personen op het gebruik van Vlaamse Gebarentaal verdedigen. Voor ons is gebarentaal de sleutel tot inclusie, maar dit wordt nog altijd niet goed begrepen.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Ondanks de toenemende diversiteit binnen de Dovengemeenschap, de verbondenheid en solidariteit tussen dove mensen, jong en oud, zonder en met cochleaire implant, behouden én versterken. De Vlaamse Gebarentaal is hierbij ons ankerpunt en onze enige optie.