Ga naar de inhoud

Altéo asbl - Mouvement social de personnes malades, valides et handicapés

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

Altéo is een sociale beweging voor zieke personen, valide personen en personen met een handicap. De vereniging werd in de jaren 60 opgericht door de Christelijke Mutualiteit om ervoor te zorgen dat personen met een handicap hun lot in eigen handen kunnen nemen.

Altéo is een solidariteitsbeweging met niet minder dan 10.000 leden die met 14 regionale kantoren zowel in Wallonië als in Brussel actief is. Altéo ontwikkelt acties ter bevordering van wederzijdse hulp en solidariteit dankzij de actieve medewerking van vele vrijwilligers. Onze beweging ondersteunt een meer inclusief samenlevingsproject : een samenleving waarin iedereen zijn plaats vindt en volledig wordt opgenomen.

Om bij te dragen aan deze doelstelling, wil de vereniging :

  • Inclusie door middel van tal van vrijetijdsactiviteiten: sport, vakantieverblijven, culturele activiteiten...
  • Lokale hulp voor het begeleiden en vervoeren van zieke personen of personen met een handicap.
  • De verdediging van de rechten en belangen van zieke personen en personen met een handicap dankzij actieve deelname van onze leden. Ook willen we een educatieve rol spelen door het opzetten van sensibiliseringscampagnes. 

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

In haar dagelijks handelen en in haar projecten op middellange en lange termijn, staat Altéo voor vele uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen alleen worden aangegaan door de betrokkenheid van onze leden. Hier zijn enkele van deze uitdagingen:

  • Een mentaliteitsverandering tot stand brengen en stereotypen afbreken over zieke personen of personen met een handicap vergt permanente aandacht.
  • Sociaal isolement bestrijden betekent dat allerlei activiteiten om andere mensen te ontmoeten en oplossingen om zich te verplaatsen, moeten worden aangeboden. Dit betekent ook meer in het algemeen zich inzetten voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de openbare ruimte.
  • Onze stem laten horen bij de politieke verantwoordelijken en de wet- en regelgeving veranderen. We gebruiken hiervoor verschillende middelen: contacten, deelname aan adviesraden, actie met andere verenigingen, ... We zijn volhardend en geven regelmatig de verwachtingen van onze leden door om naar een inclusieve samenleving te evolueren.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

Altéo streeft naar meer autonomie (opdat elke persoon zelf zijn leven en gezondheid kan bepalen), een meer inclusieve samenleving (elk zijn plek) en "niets zonder ons voor ons" (opdat men zijn rol als burger met een handicap of ziekte kan uitoefenen). Deze principes inspireren ons dagelijks handelen. Op verschillende manieren willen we onze leden een goed inzicht in maatschappelijke problemen geven en hen zodanig uitrusten dat ze actoren van verandering in de samenleving worden.