Ga naar de inhoud

DITO vzw

 

1. Wat is de opdracht van uw vereniging?

DITO vzw wil personen met een handicap een volwaardige plaats geven in de maatschappij. Doel is dat zij, en hun netwerk, voldoende sterk zijn om zelf keuzes te kunnen maken in een samenleving die zo weinig mogelijk participatiedrempels omvat.  We willen hiervoor impact hebben op mensen met een handicap en hun netwerk zelf én op de samenleving. We doen dit via informeren, belangenbehartiging en het verenigen van mensen.

2. Welke problemen ondervindt u om deze opdracht te kunnen vervullen?

We merken enerzijds dat heel wat mensen met een handicap door een gebrek aan informatie, een onzeker gevoel, … zich belemmerd voelen om aan de samenleving deel te nemen. Anderzijds zijn er nog te veel hindernissen in de samenleving zelf om te kunnen deelnemen. Het is op deze twee zaken dat we willen inzetten zodat ook mensen met een handicap een volwaardig burgerschap ervaren.

3. Welke uitdagingen en/of kansen voorziet u in de toekomst voor uw vereniging?

De persoonsvolgende financiering is een eerst hefboom naar zelfregie die we op alle levensdomeinen willen realiseren. Het PVF-systeem bevat nog heel wat kinderziektes, maar is een belangrijke stap. Daarnaast wil DITO ook aandacht hebben voor de meer kwetsbare groep waarvoor zelfregie helemaal niet evident is. Hoe kunnen we ook deze groep een volwaardige, zelfstandige plaats geven in onze samenleving? Dàt is onze grootste uitdaging.