Ga naar de inhoud

Voorbereidende instanties van de Raad van de Europese Unie

 

De Raad van de Europese Unie wordt bijgestaan door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de EU (Coreper) en meer dan 150 zeer gespecialiseerde werkgroepen en comités, de zogenoemde "voorbereidende instanties van de Raad". 

 

De voorbereidende instanties kunnen in 2 grote categorieën worden opgedeeld:

  • Comités ingesteld bij de Verdragen, bij intergouvernementele besluiten of bij Raadsbesluiten – dit zijn doorgaans permanente comités, vaak met een benoemde of verkozen voorzitter.

  • Comités en werkgroepen ingesteld door het Coreper – zij houden zich bezig met zeer specifieke onderwerpen en worden voorgezeten door de afgevaardigde van het land dat het halfjaarlijkse roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Daarnaast kunnen voor een welbepaald doel ad‑hoccomités worden ingesteld, die ophouden te bestaan zodra zij hun taak hebben volbracht.