Ga naar de inhoud

Europese Commissie

 

De Europese Commissie is de motor van het Europese institutionele systeem: ze waakt over het naleven van de Europese verdragen, stelt maatregelen voor en voert die uit om het gemeenschappelijke beleid verder uit te werken.

 

Bevoegdheden

Het werk van de Europese Commissie  beslaat 5 grote actiedomeinen. De Commissie:

  • stelt wetgeving voor aan het Parlement en aan de Raad van de Europese Unie (voorstellen van richtlijnen)
  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie
  • legt politieke verantwoording af tegenover het Europees Parlement dat haar kan ontbinden met een motie van wantrouwen
  • beheert het budget van de Europese Unie en past haar beleid toe
  • vertegenwoordigt de Europese Unie op internationaal vlak, bijvoorbeeld door het onderhandelen van overeenkomsten tussen de Europese Unie en andere landen
 

Samenstelling

De 27 leden van de Europese Commissie worden benoemd op grond van een overeenkomst tussen de nationale regeringen die gesloten werd door de Raad van Ministers. Ze worden commissarissen genoemd. Ze worden gehoord door het Parlement dat hun kandidatuur aanvaardt of verwerpt.

De Europese Commissie werkt en beslist in gezamenlijk verband. Ze wordt benoemd voor 5 jaar.

De onafhankelijkheid van de Commissie tegenover de lidstaten is verzekerd. De commissarissen vervullen hun taken in het algemeen belang van de Europese Unie.

 

Administratieve organisatie

Het administratief apparaat van de Europese Commissie telt 38 000 ambtenaren en gelijkgestelde medewerkers. Ze zijn verdeeld over 46 Directies-generaal (DG) en Diensten, onder leiding van een commissaris. Iedere DG of dienst is bevoegd voor een welbepaald domein, zoals bijvoorbeeld de DG Werkgelegenheid, Sociale zaken, Inclusie,...