Ga naar de inhoud

Europese Raad

 

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie.

 

Aangezien de Europese Raad geen deel uitmaakt van de wetgevende instellingen van de EU, is hij niet betrokken bij het onderhandelen over en aannemen van EU‑wetten. In plaats daarvan bepaalt de Europese Raad de beleidsagenda van de EU, van oudsher door tijdens zijn bijeenkomsten "conclusies" aan te nemen waarin prioriteiten en te nemen maatregelen worden aangegeven.

 

Leden van de Europese Raad

De leden van de Europese Raad zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU‑lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie.

Wanneer aangelegenheden op het gebied van buitenlandse zaken aan de orde komen, neemt ook de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid deel aan de betrokken bijeenkomst van de Europese Raad.

 

Besluitvorming

De Europese Raad neemt zijn besluiten meestal bij consensus. In bepaalde specifieke gevallen die zijn vastgelegd in de EU‑Verdragen, besluit hij echter met eenparigheid van stemmen of met gekwalificeerde meerderheid.

De voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie nemen niet deel aan een eventuele stemming.