Ga naar de inhoud

Verdrag Van Lissabon

 

Het Verdrag van Lissabon, dat eind 2009 in werking is getreden, gaf het Europees Parlement meer wetgevende bevoegdheden en bracht het op gelijke voet met de Raad van ministers bij het bepalen van het beleid van de Europese Unie en bij de wijze waarop de EU haar begroting gebruikt. Het verdrag heeft ook de werkrelatie tussen het Parlement en andere instellingen veranderd en de invloed van de EP-leden bij de keuze van de EU-leiders vergroot. Dankzij al deze hervormingen en door gebruik te maken van uw stemrecht bij de Europese verkiezingen, zult u ook meer invloed hebben om de toekomstige koers van Europa te bepalen.