Belgian Disability Forum

Gewone meerderheid :

Een voorstel aangenomen met gewone meerderheid, is goedgekeurd als het aantal "ja"-stemmen groter is dan het aantal "nee"-stemmen.
De telling is gebaseerd op het aantal aanwezige parlementariërs en houdt geen rekening met onthoudingen.