Belgian Disability Forum

De Europese strategie 2010-2020 voor personen met een handicap

 

De Europese handicapstrategie 2010-2020 die in november 2010 door de Europese Commissie werd goedgekeurd, is een belangrijk beleidsinstrument voor de ontwikkeling van een Europa zonder drempels voor personen met een handicap.

 

Actieterreinen

De Europese handicapstrategie is onderverdeeld in 8 belangrijke actieterreinen:

 • Toegankelijkheid: het toegankelijk maken van goederen en diensten voor personen met een handicap
 • Participatie: het wegruimen van belemmeringen voor deelname van personen met een handicap aan het openbare leven en de vrije tijd, het bevorderen van de verstrekking van gemeenschapsgerichte kwaliteitsdiensten
 • Gelijkheid: het bestrijden van discriminatie op grond van handicap en het bevorderen van gelijke kansen
 • Werkgelegenheid: het verhogen van de participatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt
 • Onderwijs en opleiding: het bevorderen van inclusief onderwijs en permanente educatie voor personen met een handicap
 • Sociale bescherming: het bevorderen van behoorlijke leefomstandigheden en het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting
 • Gezondheid: het bevorderen van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten
 • Externe actie: het bevorderen van de rechten van personen met een handicap in het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie en in internationale ontwikkelingsprogramma's
 

Evaluatie van de Europese handicapstrategie 2010-2020

In 2019 zullen 3 complementaire evaluatieluiken van de Europese handicapstrategie van start gaan. Hiermee kunnen lessen getrokken worden uit 10 jaar uitvoering van de Europese handicapstrategie 2010-2020. Dit proces zal ook de voorbereiding van de Europese handicapstrategie 2020-2030 vooruithelpen.

Deze evaluaties zijn:

 • een openbare online evaluatie
 • de organisatie van focusgroepen voor het verzamelen van de meningen van de vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap
 • een evaluatie door een auditkantoor
 

Meer informatie: