Belgian Disability Forum

Lancering van de EUROPEAN DISABILITY CARD op 19 oktober 2017

Het droomproject van het Belgian Disability Forum vzw wordt een Europese werkelijkheid!

 

Een echte uitdaging

Een handicap hebben, telkens opnieuw zijn toestand moeten uitleggen of zelfs zijn handicap moeten rechtvaardigen, enkel en alleen om hulp, een aangepaste dienstverlening of een verminderd tarief te vragen, is psychologisch zwaar, en bevordert geenszins de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven.

 

Vrij verkeer en inclusie

Als een van de grondleggers van de Europese Unie heeft België zich er nochtans toe verbonden het vrije verkeer van al zijn burgers te bevorderen. Door het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2009 te ratificeren, bevestigde België ook opnieuw zijn verbintenis om de leefomgeving in België toegankelijker te maken voor alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap en hun noden.

 

Eerbiediging van de grondrechten

Personen met een handicap vragen geen extra rechten; zij willen hun rechten uitoefenen zoals andere burgers en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Studenten of ouderen moeten gewoon hun specifieke kaart voorleggen om bepaalde voordelen te krijgen. Personen met een handicap daarentegen moeten aantonen dat zij een handicap hebben, vooral wanneer deze niet zichtbaar is, om dan te horen te krijgen dat bepaalde handicaps niet ernstig genoeg zijn of niet in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen.

Dit is onaanvaardbaar, des te meer wanneer de persoon door een officiële organisatie als persoon met een handicap erkend werd.

 

Het Belgische voorstel

In 2009 stelde het BDF deze situatie aan de kaak en stelde het tegelijk voor een erkenningskaart uit te werken, volgens zeer eenvoudige principes:

  1. een duidelijk en eenduidig instrument, dat door iedereen erkend wordt;
  2. een onomstotelijk bewijs van de handicap;
  3. de erkenning van de handicap door het land dat de kaart uitreikt;
  4. de onderlinge erkenning van de kaart door de deelnemende landen;
  5. een eenvoudig te gebruiken kaart, uitsluitend op vrijwillige basis;
  6. een niet-discriminerende oplossing: dezelfde voordelen op hetzelfde grondgebied voor alle personen met een handicap, ongeacht hun handicap, leeftijd, nationaliteit, …

Voor meer informatie: Europese erkenningskaart inzake handicap - Nota BDF 2009-02-11

 

Een Belgische oplossing, overgenomen op Europees niveau

Het BDF heeft zijn project vastberaden gepromoot en geleidelijk vond het steun in de verschillende nationale en Europese vergaderingen, in de eerste plaats dankzij het European Disability Forum. In die mate zelfs dat Europees Commissaris voor Sociale Zaken, Marianne Thyssen, in 2015 het startschot gaf voor een uitwerking op Europees niveau. België ging ermee akkoord de European Disability Card op zijn grondgebied uit te werken.

Opmerkelijk veel personen met een handicap hebben meegewerkt aan het project: tijdens regelmatige raadplegingen konden het BDF en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap aangeven wat de noden van de betrokkenen waren, onder meer op het vlak van de informatiedragers (brochures, website, …).

Lees ook de speech van het BDF en de NHRPH op 19/10/2017

 
 

De European Disability Card is er! Vraag ze aan!

Op 19 oktober 2017 hebben de ministers bevoegd voor de inclusie van personen met een handicap op federaal niveau en in de deelgebieden de kaart, de manier van verkrijgen en de gebruiksvoorwaarden voorgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van Europees Commissaris voor Sociale Zaken, mevrouw Thyssen, van het maatschappelijk middenveld en van aanbieders van culturele, toeristische en vrijetijdsactiviteiten.

Sindsdien kan iedere persoon met een handicap die door een van deze 5 handicapadministraties erkend is, de European Disability Card aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van de kaarten, vindt u op de EDC-website.

De European Disability Card is essentieel voor toegankelijkheid. Heel wat aanbieders van sport-, vrijetijds- en cultuuractiviteiten hebben te kennen gegeven hier graag aan mee te willen werken en kiezen resoluut voor toegankelijkere activiteiten en diensten.

Meer informatie over het gebruik van de kaart vindt u op de EDC-website.

Het schip is te water gelaten en moet nu op dreef komen. Het project biedt heel wat kansen op zelfontplooiing voor personen met een handicap, maar ook mogelijkheden voor economische ontwikkeling voor zeer veel dienstverleners, ongeacht of zij al dan niet bewust waren van het belang van toegankelijke infrastructuren en diensten voor personen met een handicap!

Laten we deze kans met beide handen grijpen!  

Op de website van de European Disability Card vindt u nuttige informatie, brochures, niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor de aanbieders van diensten, ...

Nuttige verduidelijking: deze website is volledig toegankelijk voor iedereen. U vindt er ook een rubriek met een antwoord op uw vragen. Mocht u nog vragen hebben, dan kan u terecht bij een van de 5 handicapadministraties.