Ga naar de inhoud

NHRPH - Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap

Bevoegdheidsniveau

 

Samenstelling

20 leden, benoemd door de Koning voor een periode van 6 jaar, op voorspraak van de Minister die bevoegd is voor het beleid voor personen met een handicap op het federale niveau.

 

Doelstellingen

  • Onderzoeken van de problemen betreffende personen met een handicap die een link met het federale niveau hebben.
  • De bevoegde ministers adviezen en voorstellen leveren over die problemen.
  • Bijdragen tot de rationalisering en coördinatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen op federaal niveau die een invloed kunnen hebben op het leven van personen met een handicap.
 

Een duurzaam partnerschap

Historisch gezien was de NHRPH de eerste partner van het Belgian Disability Forum (BDF).

De 'Bureaus' van het BDF en de NHRPH komen tweemaandelijks samen in 'gemeenschappelijk bureau' om informatie over hun respectieve acties uit te wisselen en om een coherent actieplan op te stellen.

Geregeld nemen de NHRPH en het BDF gemeenschappelijke standpunten in voor een betere inclusie van ALLE personen met een handicap in alle domeinen die tot de federale bevoegdheid behoren.

 

Contactgegevens

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
België
Tél.: +32 (0)2 509 83 59 / +32 (0)2 509 82 79
E-mail: info@ph.belgium.be

 

Contactpersoon

Gisèle Marlière - Voorzitster

 

Meer weten