Ga naar de inhoud

België

Vertegenwoordigende organen van personen met een handicap volgens niveau

Het federale België evolueerde naar een structuur met een federaal niveau, drie Gewesten en drie gemeenschappen. Op elk niveau bestaat er potentieel een orgaan dat de personen met een handicap vertegenwoordigt:

 

Belangrijke partners

De vertegenwoordigende organen zijn dus belangrijke partners voor het BDF. Wanneer het BDF op Europees vlak zijn mening geeft over bijvoorbeeld een thema als gelijke kansen, dan gebeurt dat in overleg met de vertegenwoordigende organen op federaal en regionaal niveau

 

Bevoegdheidsverdeling

Ieder niveau heeft exclusieve bevoegdheden. Een ander niveau kan dus niet tussenkomen in de wijze waarop dat niveau zijn bevoegdheden uitoefent. Anders gezegd: ze staan op voet van gelijkheid, maar zijn voor andere domeinen bevoegd

In een federale staat is het logisch van een vertegenwoordigend orgaan te hebben op elk niveau. Dat past trouwens in de geest van het VN-Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap

Om België te begrijpen moet je steeds de bevoegdheidsverdeling in het achterhoofd hebben. De federale portaalsite kan hierbij helpen: