Belgian Disability Forum

NBMSL

Naam

Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga

 

Doelstellingen

  • ingaan op en aanmoedigen van ontmoetingen en van uitwisseling van ervaringen
  • informeren via de verspreiding van zoveel mogelijk medische, sociale, professionele, culturele en praktische data
  • begeleiden van personen met MS en hun omgeving - op hun vraag - bij het plannen van hun leven
  • de persoonlijke en gemeenschappelijke belangen verdedigen
  • gedeeltelijk financieren van de extra kosten die de ziekte met zich meebrengt
  • het wetenschappelijk onderzoek steunen
 

Contactgegevens

Auguste Lambiottestraat 144 Bus 8
1030 Brussel
België
Tel. : +32(0)2 736 16 38
Fax : +32(0)2 732 39 59
e-mail : ms.sep@ms-sep.be

 

Contactpersoon

Mevrouw Christiane Tihon, Secretaris-generaal

 

Meer over de NBMSL:

 .