Belgian Disability Forum

Federaal Werk De Vrienden Der Blinden en Slechtzienden vzw

Naam

Federaal Werk De Vrienden Der Blinden en Slechtzienden vzw

 

Doelstellingen

Het Federaal Werk De Vrienden der Blinden, oorspronkelijk opgericht als een filantropische vereniging aan het einde van de 19de eeuw, heeft tot doel om het welzijn van visueel gehandicapten te verbeteren, in de meest uitgebreide en uiteenlopende vormen. De vzw is in heel België actief en werkt momenteel voornamelijk rond drie pijlers:

  • De zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden ontwikkelen of behouden en hen zo de mogelijkheid geven om een volwaardige rol te spelen in het sociale, economische en culturele leven
  • Met en voor deze mensen strijden om hun rechten te doen gelden
  • De betrokkenen én het grote publiek informeren over de realiteit van een visuele handicap, over de preventiemiddelen en over het verkeerde beeld dat in de maatschappij – en soms ook bij de visueel gehandicapten zelf – over deze handicap blijft bestaan
 

Contactgegevens

Rue de la Barrière 37
7011 Ghlin
Tel.: +32(0)65 40 31 00

 

Contactpersoon

Stéphanie Demartin

 

Meer over Vrienden der blinden:

 .