Belgian Disability Forum

Inclusion asbl

Naam

Vereniging van ouders die campagne voeren voor de kwaliteit van het leven en deelname aan de samenleving van mensen met een verstandelijke handicap en hun familieleden

 

Doelstellingen

  • Opkomen voor de rechten en belangen van mensen met een verstandelijke handicap en hun familieleden op alle machtsniveaus in Franstalig België
  • Samenbrengen van en een band creëren tussen gezinnen met een verstandelijke handicap
  • Voldoen aan de individuele behoeften door middel van een eerstelijns sociale bijstand, opleidingen, projecten, enz.
 

Contactgegevens

Inclusion asbl
Kolonel Bourgstraat 123-125 bus 6
1140 Brussel
België
Tel.: +32(0)2 247 28 19
e-mail : accueil@inclusion-asbl.be

 

Contactpersoon

Mevrouw Thérèse Kempeneers-Foulon, Secretaris-generaal

 

Meer weten:

 .