Belgian Disability Forum

Dito

Naam

Dito vzw

 

Doelstellingen

Dito zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk.

Dito is tegelijkertijd een socio-culturele vereniging, een belangenvereniging en een ontmoetingsplek. Samen met honderden vrijwilligers ijvert Dito dagelijks voor een samenleving waarin iedereen mee telt.

Gelijke kansen, solidariteit en zelfbeschikking vormen de rode draad in alle aspecten van de Dito-werking. 

Dito staat voor doelgerichte informatie, actuele en toegankelijke gezondheidsvoorlichting, ondersteuning in beleidsbeïnvloeding, sterke belangenbehartiging en een creatief activiteitenaanbod. 

Iedereen die interesse heeft in de Dito-werking  is welkom!

 

Contactgegevens

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Belgiƫ
Tel.: +32 25 15 02 61
info@ditovzw.be

 

Contactpersoon

Mevrouw Sophie Beyers, Nationaal Verantwoordelijke

 

Meer over Dito:

 .