Belgian Disability Forum

Brailleliga

Naam

Brailleliga vzw

 

Doelstellingen

  • Blinde en slechtziende personen ondersteunen teneinde hun zelfstandigheid te vergroten en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.
  • De belangen van de blinde en slechtziende personen behartigen opdat beter rekening wordt gehouden met hun noden.
  • Het grote publiek sensibiliseren omtrent de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden.
  • In samenwerking met het Wetenschappelijk Comité van de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde steunen.
 

Contactgegevens

Engelandstraat 57
B-1060 Brussel
België
Tel. : +32(0)2 533 32 11
Fax : +32(0)2 537 64 26
e-mail : info@braille.be

 

Contactpersoon

De heer Ronald Vrydag, Departementsdirecteur

 

Meer over de Brailleliga:

 .