Belgian Disability Forum

AP3

Naam

Association des Parents et des Professionnels autour de la Personne Polyhandicapée asbl

 

Doelstellingen

  • samenwerking tussen familieleden en professionelen: leren naar elkaar luisteren en partnerships aangaan
  • ontwikkelen van onderlinge hulp en werkverdeling onder familieleden
  • samenwerking met bestaande verenigingen
  • samenwerking tussen professionelen van verschillende instellingen: kennisuitwisseling en taakverdeling op onderzoeksgebied
  • liever de bestaande structuren uitbouwen dan er nieuwe bij te creëren
  • informatie bieden, zowel theoretisch als praktisch, over alle problemen die personen met een meervoudige handicap ondervinden
  • onderzoek en verdieping op het vlak van onderwijs en revalidatie en op medisch vlak
 

Contactgegevens

Maatschappelijke zetel:
Maison de l'AP³ - Wallonie
Rue de l'Aurore, 98
5100 Jambes
Belgique

Tel. : +32(0)81 30 43 08

Bedrijfszetel:
Maison de l'AP³ - Bruxelles
Bd Lambermont, 61
1030 Bruxelles
Belgique

Tel. : +32(0)2 215 51 92
Fax : +32(0)2 215 48 25
e-mail: info@ap3.be

 

Contactpersoon

Monsieur Jacques Lodomez

 

Meer over AP³:

 .