Ga naar de inhoud

19/05/2020 - 2021, het Europees Jaar van de spoorwegen: het BDF steunt het project van de Commissie

De Europese Commissie wil van 2021 het Europese Jaar van de spoorwegen maken. Het Belgian Disability Forum (BDF) reageerde positief op de online enquête van de Commissie. Een kopie is verstuurd naar de Voorzitter van het Europees Parlement, naar het Kroatisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en naar de Eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de Europese Green Deal.

Het BDF is van mening dat het Europees Jaar van de Spoorwegen 2021 de gelegenheid biedt om vier belangrijke zaken voor personen met een handicap onder de aandacht te brengen. Deze aspecten heeft de Commissie onvoldoende in haar prioriteiten benadrukt.

Een doordachte ontwikkeling

De Europese Commissie is bezig met de ontwikkeling van een Europese Green Deal. De herschikking van de mogelijkheid om met de trein te reizen moet hierbij een belangrijke rol spelen.

Het Europees Jaar van de spoorwegen 2021 zal voor de Europese Unie een kans zijn om te laten zien dat zij een drijvende kracht is achter een doordachte ontwikkeling ten dienste van al haar burgers.

Rekening houden met inclusie en armoedebestrijding

"Inclusie" en "armoedebestrijding" ontbreken helaas in het voorstel. De strijd tegen armoede en uitsluiting is echter een van de prioritaire zwaartepunten van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG's) ...

De trein moet weer een praktische, efficiënte en goedkope reisoplossing worden.

Treinreizen die eindelijk voor iedereen toegankelijk zijn

De Europese regelgeving moet de lidstaten dwingen om te investeren in hun spoorwegnet, hun rollend spoorwegmaterieel en hun dienstverlening, zodat elke burger in elk station zelfstandig kan instappen en zonder belemmeringen in elk ander Europees station van boord kan gaan.

Het Europees Jaar van de spoorwegen 2021 moet een kans zijn om eindelijk echte vooruitgang te boeken op weg naar vrij verkeer voor alle burgers van de Unie.

Deelname van personen met een handicap

De organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, moeten worden betrokken bij de organisatie van het Europees Jaar van de spoorwegen 2021: