Ga naar de inhoud
Belgian Disability Forum

Europa : EDF

Naam

European Disability Forum

 

Doelstellingen

  • de grondrechten van 65 miljoen Europeanen met een handicap garanderen
  • de betrokkenheid van de personen met een handicap verzekeren bij de uitwerking van het Europees beleid op alle niveaus
  • gelijkheid van kansen, de alomgeldigheid van rechten, de bescherming tegen discriminatie en de toegankelijkheid verzekeren in de gehele Europese Unie
  • nagaan of alle beslissingen in verband met personen met een handicap genomen worden in samenwerking met de personen met een handicap
 

Het EDF: meer dan een partner

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is de vertegenwoordiger van België binnen het EDF:

  • Het BDF is van rechtswege lid van het EDF. In die hoedanigheid stuurt het twee vertegenwoordigers naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van het EDF
  • De Algemeen Secretaris van het BDF, Gisèle Marlière, is verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van het EDF
  • De voorzitter van het BDF, Pierre Gyselinck, werd (als vertegenwoordiger van AEH) verkozen tot lid van de Raad van Bestuur en van de commissie Financiën van het EDF
 

Contactgegevens

de Meeûssquare 35
B-1000 Brussel
België

Tel.: +32(0)2 282 46 00
Fax.: +32(0)2 282 46 09
e-mail : secretariat@edf-feph.org

 

Contactpersoon

Lila Sylviti, communicatieverantwoordelijke en perscontact

 

Meer over het EDF

 .