Belgian Disability Forum

Thema's

Het Belgian Disability Forum (BDF) volgt heel wat dossiers van nabij. Voor dit jaar besloot de Algemene Vergadering van het BDF voorrang te geven aan de volgende thema's:

 

Mensenrechten van personen met een handicap

Bij het aanbreken van het jaar 2000 konden we niet anders dan vaststellen dat de mensenrechten van personen met een handicap nog altijd onvoldoende nageleefd werden, en dat in alle landen die het Charter van de Verenigde Naties ondertekend hadden. De Verenigde Naties hebben dan een werk van lange adem aangevat met als einddoel het opstellen en implementeren van het Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap (UNCRPD).
De procedure is lopende.

Mensenrechten
 

Gelijke kansen

In 2006 lanceerde het European Disability Forum (EDF) voor zijn 6e verjaardag een petitie die ondertekend werd door 1.300.000 personen! Daarin werd gevraagd dat de Europese Unie een wetgeving uitvaardigt tegen elke vorm van discriminatie jegens personen met een handicap en dat ze de volledige integratie van de meer dan 50 miljoen personen met een handicap binnen de Europese samenleving garandeert

Ondertussen heeft de Europese Commissie een ontwerp van richtlijn gelanceerd dat nu op tafel ligt bij de Raad van de Unie

2010, dat wordt erop of eronder!

 

Europese invaliditeitskaart

De Europe parkeerkaart is het enig middel dat geldt als bewijs van de erkenning van een handicap. Ze kan dus vaak gebruikt worden niet enkel voor de voorbehouden parkeerplaatsen: verminderde tarieven voor het museum of het zwembad, gereserveerde plaats in het theater, enz.

Het probleem ? Wanneer u uw kaart achter de voorruit legt, kan u ze niet tonen aan het loket van de bioscoop, bijvoorbeeld !

Het BDF heeft een project opgestart dat onder andere door het EDF werd overgenomen ...

Mobiliteit
 .