Ga naar de inhoud

European Disability Forum (EDF)

 

Doelstellingen

  • de grondrechten van 65 miljoen Europeanen met een handicap garanderen
  • de betrokkenheid van de personen met een handicap verzekeren bij de uitwerking van het Europees beleid op alle niveaus
  • gelijkheid van kansen, de alomgeldigheid van rechten, de bescherming tegen discriminatie en de toegankelijkheid verzekeren in de gehele Europese Unie
  • nagaan of alle beslissingen in verband met personen met een handicap genomen worden in samenwerking met de personen met een handicap
 

Het EDF: meer dan een partner

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) is de vertegenwoordiger van België binnen het EDF:

  • Het BDF is van rechtswege lid van het EDF. In die hoedanigheid stuurt het twee vertegenwoordigers naar de jaarlijkse algemene vergadering van het EDF
  • Bart Verdickt is verkozen tot lid van het bestuursorgaan van het EDF
  • De voorzitter van het BDF, Pierre Gyselinck, is (als vertegenwoordiger van AEH) verkozen tot lid van het bestuursorgaan en van de commissie Financiën van het EDF
 

Contactgegevens

Mundo-madou, Kunstlaan 7/8
B-1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 329 00 59
E-mail: info@edf-feph.org

 

Contactpersoon

André Felix - Communicatieverantwoordelijke en perscontact

 

Meer weten: