Belgian Disability Forum

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waar iedereen zijn plek heeft

Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

03/12/2022 - Het BDF in Europa 2023: meer dan ooit 'niets over ons zonder ons'

3 december is de Internationale dag van personen met een handicap. Naar aanleiding daarvan heeft de Europese Commissie in samenwerking met het European Disability Forum een conferentie georganiseerd. Het Belgian Disability Forum (BDF) was er vertegenwoordigd door Charlotte Aelbrecht.

De 3 grote thema’s op het programma waren:

  • jongeren met een handicap,
  • instrumenten ter bescherming van de rechten van personen met een handicap en
  • geweld tegen personen met een handicap.

Daarnaast werd er ook de ‘Access City Award’ uitgereikt aan de 6 steden die zich inzetten om toegankelijk te zijn.

Lees verder

 

23/11/2022 - Het VN-Comité over het 8ste periodieke verslag van België betreffende het CEDAW-verdrag

Het VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen ziet toe op de naleving van het CEDAW-verdrag.

Eind oktober 2022 heeft het comité zijn eindverslag over het achtste periodieke verslag van België gepubliceerd. 

Lees verder

 

18/10/2022 - Het BDF wordt lid van het Jeugdcomité van het European Disability Forum

Op 24 september heeft het Uitvoerend Comité van het European Disability Forum (EDF) het Belgian Disability Forum (BDF) als lid van zijn Jeugdcomité (“Youth Committee”) gekozen. Charlotte Aelbrecht zal het BDF vertegenwoordigen op de eerste vergadering van het Jeugdcomité op 23 november.

Lees verder