Ga naar de inhoud

Onthaal

Even voorstellen

Het Belgian Disability Forum vzw (BDF) verenigt 18 Belgische verenigingen die personen met een handicap vertegenwoordigen. Het BDF vertegenwoordigt de Belgische personen met een handicap op Europees en supranationaal niveau.

Maak kennis met het BDF

 

Samen voor een België waar iedereen zijn plek heeft

Voor zijn acties vertrekt het Belgian Disability Forum vzw (BDF) van de principes van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (UNCRPD). Het BDF vraagt dat er bij iedere beleidsbeslissing rekening wordt gehouden met de rechten van de personen met een handicap.

 

23/03/2023 - Algemene Vergadering van het BDF

Op donderdag 16 maart 2023 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van het BDF plaats.

De AV was zoals gewoonlijk opgedeeld in twee delen: de gewone AV en een tweede informatief gedeelte dat de uitdagingen voor 2023-2024 behandelde.

Lees verder

 

17/03/2023 - Week van de Brailleliga 2023: Samen naar meer zelfstandigheid

Maandag 20 maart begint de Week van de Brailleliga, de jaarlijkse sensibiliseringscampagne van de Brailleliga. Het thema? Mobiliteit van blinde en slechtziende personen, pijler van hun zelfstandigheid. Vandaag gaat 8 op de 10 personen met een visuele handicap, dagelijks, of bijna dagelijks op de openbare weg. In 2013, toen de Brailleliga de vorige grootschalige enquête hield, was dat 7 op 10.

Meer weten over de Week van de Brailleliga

 

10/02/2023 - Commission on the Status of Women: 67ste sessie

Op 24 januari organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken een informatiesessie ter voorbereiding van de 'Commission on the Status of Women' (CSW) die van 6 tot 17 maart 2023 zal plaatsvinden in New York. Deze CSW is georganiseerd vanuit de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC). Het BDF was vertegenwoordigd door mevrouw Gisèle Marlière op de infosessie.

Lees verder

 

20/01/2023 - Lancering van de European Disability Card in alle lidstaten van de EU

Het BDF is verheugd mee te delen dat zijn voorstel voor een 'European Mobility Card' van in 2009 eindelijk realiteit zal worden met de aanwezigheid van de European Disability Card (EDC) in alle lidstaten.

Zoals beloofd in de EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 is de Europese Commissie van plan tegen eind 2023 de EDC te lanceren in alle lidstaten van de EU. Momenteel is deze kaart enkel werkbaar in de 8 lidstaten (waaronder België) die deelgenomen hebben aan het proefproject van 2016-2018.

Lees verder