Ga naar de inhoud

Online toegang tot de overheidsdiensten voor iedereen

Een akkoord

Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn tot een akkoord gekomen over het principe om alle internetsites en mobiele applicaties van de overheidssector toegankelijker te maken.

Concreet betekent dit dat alle gegevens en diensten op het internet, zoals het invullen van de belastingaangifte, het aanvragen van een werkloosheidsuitkering, de betaling van facturen of de schoolinschrijving van een kind ook gebruikt moeten kunnen worden door personen met een handicap, ongeacht hun beperking of leeftijd.

 

Ook voor mobiele applicaties

De richtlijn geldt ook voor mobiele toepassingen, meer bepaald tools die door of in opdracht van overheidsinstellingen werden ontworpen en ontwikkeld voor mobiele toestellen zoals smartphones of tablets.

 

Alle websites van alle instellingen van de overheidssector

Sommige oudere data, zoals bureaubestanden, reeds ingevoerde tijdsgebonden media en archieven, zullen uit het toepassingsveld van de richtlijn worden uitgesloten, maar enkel op voorwaarde dat ze niet noodzakelijk zijn voor administratieve procedures. Desalniettemin moeten de overheidsinstellingen ervoor zorgen dat deze uitgesloten data voor iedereen op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.

De overheidsinstellingen moeten regelmatig een stand van zaken geven over de conformiteit van hun websites en toepassingen met deze richtlijn, en uitleggen waarom een deel van de inhoud eventueel niet toegankelijk is.  

Hierbij dienen de instellingen tevens uit te leggen hoe niet-toegankelijke inhoud kan worden opgevraagd en een hyperlink naar een “mechanisme voor de terugkoppeling van informatie” toevoegen.

De betrokken instellingen van de overheidssector moeten binnen een “redelijke termijn” antwoorden op vragen om toegang tot informatie die niet online toegankelijk is, en een link aanbieden naar een “uitvoeringsprocedure” waarop men zich bij het uitblijven van een bevredigend antwoord kan beroepen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in functie van de omvang, het statuut of het doel van overheidsinstellingen.

 

Toezichthoudende overheid

De lidstaten moeten een instantie aanduiden die zal waken over de toepassing van de regels.

 

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nog bekrachtigd worden door het Comité van de Raad van permanente vertegenwoordigers (Coreper) en door het hele Europees Parlement. Zodra het door de co-wetgevers is goedgekeurd en in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd, hebben de lidstaten 21 maanden de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

De nieuwe regels zullen op nieuwe websites van toepassing zijn 12 maanden na de omzetting, op alle websites 24 maanden na de omzetting en op mobiele applicaties 33 maanden na de omzetting.