Ga naar de inhoud

Het BDF in actie - november 2018

Raad van Bestuur van het BDF van 13 november 2018

De Raad van Bestuur van het Belgian Disability Forum vzw (BDF) kwam bijeen om de volgende agenda te behandelen:

 • UNCRPD en het Europees recht; • UNCRPD - 2e-3e verslag van België - voorbereiding van de vragenlijst van het BDF en van de gewestelijke adviesraden voor personen met een handicap;
 • EDF – Board 2018/11/17-18: Voorbereiding;
 • Voorbereiding van het memorandum voor de Europese verkiezingen van 2019;
 • European Accessibility Act (EAA) - Stand van zaken bij de onderhandelingen onder Oostenrijks voorzitterschap;
 • Voorbereiding van de Europese verkiezingen: de online campagne van het EDF;
 • Gebarentolken - gebrek aan Franstalige vertalers - zoeken naar praktische oplossingen;
 • BDF - AV 2019: voorbereiding;
 • UNCRPD - Ombudsman van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel – AOMF-Congres - 2018-11-7 - follow-up;
 • EU Disability Card: voorbereiding van de toespraak van het BDF voor de Interfractiewerkgroep Handicap van het Europees Parlement - 28-11-2018.

Congres van de Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) – Brussel - 2018-11-07

De secretaris-generaal van het BDF, Gisèle Marlière, werd uitgenodigd om te spreken over de opdracht en het werk van het BDF. Véronique Duchenne, coördinator van het BDF-secretariaat, vertegenwoordigde het BDF toen de Voorzitster om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn.

EDF-bestuur - Wenen - 16 en 17 november 2018

Gisèle Marlière, secretaris-generaal van het BDF, nam deel aan het Board van het EDF. Een aantal agendapunten staan ook centraal in de bekommernissen van de verenigingen in België:

 • EAA: stand van zaken en toekomstige EDF-acties
 • Artificiële intelligentie
 • Algemene opmerkingen van de Verenigde Naties over de uitvoering van de artikelen 4.3 en 33
 • Europese verkiezingen 2019
 • Europese statistieken over handicap - verslag van de UGent in voorbereiding

 

UNCRPD - alternatief verslag - werkvergadering 20/11/2018

Sinds de nieuwsbrief van oktober is het tijdschema van de VN-werkzaamheden verduidelijkt. De deskundigen verwachten de vragen van het BDF tegen 11 februari 2019. Een BDF-delegatie van 3 personen zal op 29 maart 2019 in Genève de belangrijkste aandachtspunten aan de deskundigen voorleggen (schriftelijk verslag van maximaal 10.700 woorden). De Belgische Staat heeft dan een jaar de tijd om zijn rapport in te dienen. Nieuwe aanbevelingen zullen in 2020 aan België worden gericht.

De werkgroep van de BDF/adviesraden is op 20 november 2018 bijeengekomen en heeft het merendeel van de artikelen bestudeerd en de vragen die moeten worden gesteld, nader gepreciseerd.

Een nieuwe werkvergadering is gepland voor 7 december.

Europees Parlement - Intergroep personen met een handicap - European Disability Card (EDC) - Toespraak van de voorzitter van het BDF - 28/11/2018

Pierre Gyselinck, voorzitter van het BDF, richtte zich tot het Europees Parlement en benadrukte het belang van de EDC voor de participatie van mensen met een handicap in de samenleving.

Hij herinnerde ook aan de economische voordelen van een betere integratie van personen met een handicap en de dringende noodzaak om de pictogrammen op openbare plaatsen te harmoniseren in de hele Europese Unie.