Ga naar de inhoud

European Accessibility Act

Op 2 december 2015 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52015SC0265

Een grote stap voorwaarts voor participatie en inclusie van alle personen met een handicap in alle levensdomeinen

Met deze wettekst wil de Commissie producten en diensten toegankelijker maken voor personen met een handicap en hun participatie en inclusie in het dagelijkse leven bevorderen.

Dankzij deze Europese wettekst inzake toegankelijkheid wordt het voor producenten en dienstverleners bovendien gemakkelijker om producten en diensten die aan de EU-vereisten voldoen, te exporteren, aangezien ze niet meer aan de verschillende nationale regels aangepast moeten zijn.  Meer in het bijzonder wordt het hierdoor mogelijk kleine ondernemingen te helpen om ten volle te profiteren van de markt van de Unie.

Er zullen gemeenschappelijke vereisten worden opgelegd aan specifieke fabrikanten, invoerders en verdelers van producten en diensten, namelijk:

  • geldautomaten en bankdiensten,
  • pc’s,
  • telefoons en televisietoestellen,
  • telefonie- en audiovisuele diensten,
  • vervoer,
  • elektronische boeken en elektronische handel.  

Er werd rekening gehouden met het feit dat de vereisten in verhouding moeten zijn, met name voor kleine en micro-ondernemingen. Een ‘common sense’-clausule dient ervoor te zorgen dat de toegankelijkheidsvereisten voor deze hen geen onevenredige last met zich meebrengen.

Het BDF en het Platform van de adviesraden van de personen met een handicap geven input en volgen de activiteiten op de voet!

De tekst vormt het begin van een legislatief proces dat mogelijks jaren zal duren. De lidstaten moeten het uiteindelijk immers eens raken over de doelstellingen en de functievereisten.

De verenigingen van personen met een handicap hebben inmiddels officieel een standpunt ingenomen.

Het BDF en het Platform van de raden hebben hun opmerkingen aan de Europese Commissie voorgelegd:

 

In maart 2016 heeft de NHRPH een omstandig advies overgemaakt aan de Belgische onderhandelaars bij de Europese instanties. http://ph.belgium.be/nl/adviezen/advies-2016-05.html

 

De Voorzitter van het BDF zal persoonlijk deelnemen aan de Task Force die werd opgericht bij het EDF.

Door deze eerste stappen heeft het BDF deuren kunnen openen en waar mogelijk van zich laten horen.

European accessibility Act